Karina Kret

Pomoc dzieciom i wsparcie dla rodziców

Pracuję z dziećmi, które mają problemy z radzeniem sobie z emocjami, nieśmiałością, niską samooceną czy lękami. Uważam, że pomoc najmłodszym w rozpoznawaniu i nazywaniu ich emocji jest kluczowym aspektem rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci.

Zapraszam do kontaktu

Metody

Praca z emocjami. Dlaczego Jest to Istotne?

Wczesne etapy życia są decydujące dla kształtowania zdolności radzenia sobie z emocjami. Koncentruję się na pomocy najmłodszym w zrozumieniu, nazwaniu i zintegrowaniu swoich emocji, co stanowi fundamentalny krok w ich zdrowym rozwoju psychicznym.

Moje podejście opiera się na indywidualnym wsparciu, mającym na celu stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym dzieci mogą rozwijać swoją świadomość emocjonalną.

Zajęcia Sensoplastycznye dla Najmłodszych

W moich zajęciach sensoplastycznych dla dzieci nie tylko modelujemy, ale również rozwijamy zdolności manualne, poszerzamy bogactwo słownictwa oraz inspirujemy twórcze myślenie i kreatywność najmłodszych. To nie tylko zajęcia plastyczne, to interaktywna przygoda, której celem jest wszechstronny rozwój dzieci na różnych płaszczyznach.

Nauka podczas zabawy

Moim ulubionym narzędziem pracy jest nauka poprzez zabawę, która pozwala dzieciom rozwijać się w sposób naturalny i radosny.

Wierzę, że kreatywność i radość z odkrywania są kluczowe dla skutecznego przyswajania wiedzy, dlatego staram się tworzyć edukacyjne doświadczenia, które są jednocześnie zabawne i pouczające.

Poprzez interaktywne gry, eksperymenty i działania praktyczne, staram się angażować dzieci w proces uczenia się, zachęcając do aktywnego udziału w zdobywaniu nowych umiejętności. Widzę, jak dzieci rozwijają się nie tylko intelektualnie, ale także społecznie, budując przy tym pozytywne skojarzenia z nauką.

Dla mnie nauka poprzez zabawę to nie tylko metoda nauczania, ale również droga do rozbudzania pasji i ciekawości, które kształtują przyszłych samodzielnych uczniów i odkrywców.

Misja

Pomoc dzieciom i wsparcie dla rodziców

Znaczącą częścią mojej pracy jest wsparcie dla rodziców, pokazuje im, jak cieszyć się wspólnym czasem z dziećmi i rozwijać ich umiejętności. Dzięki temu, rodzice zyskują narzędzia do budowania jeszcze bardziej pozytywnych relacji z dziećmi.

O mnie

Karina Kret

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz oligofrenopedagogiem. Moja praca obejmuje obszary takie jak praca z dziećmi ze spektrum autyzmu, wczesne wspomaganie rozwoju, terapię ręki, trening umiejętności społecznych (TUS), wsparcie emocjonalne oraz rozwijanie koncentracji uwagi.

Gabinet

Stworzenie atmosfery opartej na współpracy pomiędzy terapeutą, dzieckiem a rodzicem

Gabinet dedykowany jest dzieciom z specyficznymi potrzebami rozwojowymi. Powstał z głęboką troską o ich dobrostan. To miejsce stworzone z myślą o zapewnieniu dzieciom bezpiecznego i akceptującego środowiska, gdzie każde z nich może rozwijać się indywidualnie. Wizją jest stworzenie atmosfery opartej na współpracy pomiędzy terapeutą, dzieckiem a rodzicem, co sprzyja kompleksowej opiece i skutecznemu wsparciu rozwojowemu. Gabinet nie tylko oferuje profesjonalne usługi terapeutyczne, ale także promuje zrozumienie i akceptację różnorodności potrzeb rozwojowych dzieci.

Zgada na przetwarzanie danych*

Kontakt

Lokalizacja: Mikołów

Telefon: +48 882 641 792

Stale doskonalę swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach i konferencjach, by być na bieżąco z najnowszymi metodami i podejściami w dziedzinie edukacji i terapii. W mojej pracy przestrzegam Kodeksu Etyczno-Zawodowego, zawsze kierując się dobrem dzieci i ich rodzin. Moja praca ma kluczowe znaczenie i dodaje wartość życiu wielu dzieci oraz ich bliskich.